Възстановено е газоподаването по ул. Царевец в гр. Пловдив след отстраняване на аварията възникнала поради изкопни дейности от външна фирма.