Дейностите по запълване на газоразпределителната мрежа на гр.Велинград започват от днес. Дейностите са свързани с изпитание на изградената разпределителна мрежа на територията на града.