“Ситигаз България” ЕАД отчита ръст на броя потребители на природен газ в обособена територия Тракия, община Габрово и община Силистра. През 2015 година броя на клиентите, използващи предимството и удобствата на екологичното гориво се е увеличил, както следва:

 

Стопански потребители

8,3%

Битови потребители

23,5%

Общ ръст:

19%