Газоразпределителната мрежа на “Ситигаз България“ ЕАД се е увеличила с 11% през 2013 година, което ще позволи на повече потребители да се възползват от предимствата на природния газ.