Газоразпределителната мрежа на “Ситигаз България“ ЕАД се е увеличила с 2,74% през 2015 спрямо 2014 година, което ще позволи на повече потребители да се възползват от предимствата на природния газ.