"Ситигаз България" ЕАД получи две нови лицензии за разпределение и снабдяване с природен газ за обособена територия Тракия с присъединена територия на община Твърдица. Така територията, на която Дружеството извършва газификация вече обхваща тридесет и девет общини.