След края на изминалата 2013 година, “Ситигаз България” ЕАД отчете ръст в консумацията от почти 2 милиона м3 природен газ в регион Тракия и община Габрово, спрямо 2012 година.