След края на изминалата 2015 година, “Ситигаз България” ЕАД отчете ръст от 3,12% в консумацията на природен газ в регион Тракия, община Габрово и община Силистра, спрямо 2014 година.