Стартират дейностите по запълването на газоразпределителната мрежа на гр. Силистра и подаването на природен газ към крайните потребители. Десет общински обекта ще са първите консуматори.