В стремежа си да удовлетвори изискванията на клиентите си и с желание за непрекъснато подобрение на качеството на предлаганите от дружеството услуги, „Ситигаз България“ ЕАД се стреми активно да поддържа комуникация с клиентите си. 

Целта на анкетата е да се установи степента на удовлетвореност на клиентите на дружеството, както и разглеждане на въпроси, мнения и препоръки.

Настоящата анкета е проведена в периода 01.05.2014г. – 31.07.2014г., като на всички  клиенти е изпратена анкетна карта, който могат да попълнят и изпратят по удобен за клиентите начин.   


Постоянните ни клиентите са добре запознати, информирани и препоръчват услугите ни, но е нужно разширяване на дейностите по маркетинг и реклама за запознаване на бъдещите клиенти с дейността на дружеството и предоставяните от нас промоции.

Постигнати са желаните резултати за удовлетвореност на клиентите относно отношението на служителите при преките контакти с клиентите. 

Добрата професионална подготовка и коректно отношение от страна на служителите са предпоставка за устойчивост и успешна реализация на целите на дружеството.

Клиентите са изразили удовлетвореност относно добрите взаимоотношения и коректност, както и желание да запазим тези отношения.

Ще продължим да се допитваме до мнението на клиентите си, с цел  непрекъснато усъвършенстване и професионализъм в работата, за да бъдат осигурени конкурентноспособни услуги с високо и гарантирано качество.

Клиентите са оценили професионалната работа на екипа на дружеството и предлаганите услуги, с което ни мотивират да поддържаме високия професионализъм и коректност  при работа като техни партньори.

Клиентите са изразили удовлетвореност относно добрите взаимоотношения и коректност, както и желание да запазим тези отношения.


По голяма част от отговори на анкетата се получиха от постоянни клиенти възползвали се от услугите на дружеството повече от една година. В анкетата основно участие са взели промишлени и комунални клиенти.

Възможно е сбора на процентите да се различава от 100%, поради закръгления или наличие на повече от един отговор в една анкетна карта.