Най-ниските цени на природния газ станаха факт с РЕШЕНИЕ №Ц-4 от 31.03.2016г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, публикувани на страницата на Регулатора. 

Цените на "Ситигаз България“ ЕАД  за второто тримесечие достигнаха най-ниските си нива за последните почти 10 години.

С решението, природния газ си остава най-конкурентното гориво за производство на енергия на пазара.