Количествата промоционални котли, които „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД вече от 3 години предлага на своите клиенти, са изчерпани. Информация относно Инженеринг за битова газификация и условията, при които се извършва услугата, можете да намерите в нашите офиси. Адресите им, както и друга контактна информация, можете да намерите на страницата в раздел контакти.