"Ситигаз България“ ЕАД разви on-line система за информация за клиенти, където след регистрация на адрес https://my.citygas.bg/web/registrazione.php, ще имате достъл до следната информация за предоставяните от нас услуги:

 

Информация за издадени фактури, дата на падеж и статус на фактурата

 

Възможност за управление на повече от една партида

 

Заявка за промяна на адресни данни

 

Графично визуализиране на консумацията за избран период

 

Справка на актуалната тарифа

 

Управление на съобщенията

 

Контакти с нас