Новите цени на природния газ за III-тото тримесечие, които влизат в сила от днес според решението на Комисията за енергийно и водно регулиране, са значително по-ниски от предишния ценови период. С поредното намаление на цената на природния газ се увеличава разликата в стойността на произведената енергия от природeн газ и конвенционалните горива, които от началото на тази година са и с повишени акцизи.