Днес, "Ситигаз България" ЕАД и Министерство на енергетиката подписаха меморандум за стартиране на проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ, чрез газоразпределителни дружества в България“ (DESIREE GAS), който има за главна цел да осигури ефективен механизъм за подпомагане на газифицирането на българските домакинства, спазвайки изискванията на Директивата за енергийна ефективност на ЕС, съгласно които страните-членки трябва да разработят механизъм за финансиране на енергийната ефективност.
Проектът се финансира от Международен фонд "Козлодуй" ("МФК"), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие ("ЕБВР"). Управляващ орган е Министерство на енергетиката на Република България.
Повече информация можете да намерите на страницата на проекта: http://desireegas.bg