Във връзка с чл.27 от „Наредба за регулиране на цените на природния газ и изтичане на регулаторния период 2011 – 2015 г., „Ситигаз България” ЕАД Ви информира за внесени за одобрение от КЕВР, заявление за утвърждаване нa следните цени за периода 2016 – 2020 г. на природен газ за обособена територия „Силистра” с включени общините – Алфатар, Главиница, Дулово и Тутракан.

 

I. Цени за рапределение на природен газ

  • Промишлени потребители с годишна консумация в х.н.м3, както следва:

от 10 000                                          206,13 лв./х.н.м3

от 10 000 до 100 000                         164,16 лв./х.н.м3

от 100 000 до 500 000                       106,09 лв./х.н.м3

от 500 000 до 1 000 000                      81,64 лв./х.н.м3

  • Обществено-административни и търговски потребители:                  208,81 лв./х.н.м3.
  • Битови потребители                                                                         222,44лв./х.н.м3

 

II. Цени за снабдяване с природен газ

  • Промишлени потребители всички подгрупи:                                     13,49лв./х.н.м3
  • Обществено-административни и търговски потребители:                   21,93 лв./х.н.м3
  • Битови потребители                                                                         36,44 лв./х.н.м3

 

Посочените цени са без включен ДДС 20%.