Във връзка с постъпилите обаждания за миризма на газ в гр. Казанлък "Ситигаз България" ЕАД уведомява, че е открит източника на миризмата и той не е свързан с пропуски от газоразпределителната мрежа на дружеството, която функционира нормално. Въпреки това се извършва обстойна проверка на газоразпределителната мрежа.

Няма опасност за населението.