През 2015 година "Ситигаз България" ЕАД продължава кампанията за залесяване на терени с дървесни видове за подобряване на атмосферния въздух и жизнената среда за нас, за нашите клиенти и другите граждани на българските градове. 

     

 

 

В нея ние - служителите на Дружеството, заедно с нашите партньори от общинските администрации, със собствени сили и средства на компанията, ще засаждаме  дръвчета, които да намалят карбоновия отпечатък от дейността по изграждане на газоразпределителната мрежа в регион Тракия, област Силистра и община Габрово.

След миналогодишната кампания в градовете София, Казанлък и Кърджали, през 2015-та година се включиха и колеги от офисите на дружеството в други градове:


24/04/2015 Колегите от офиса на Дружеството в град Пловдив се хвърлиха с ентусиазъм в начинанието и запретнаха ръкави, за да направят една от улиците на район Централен на град Пловдив по-приятна, чиста и зелена, като засадиха тридесет едроразмерни фиданки червен дъб.

 
 

 

Общата стойност на намалените карбонови емисии, за живота на посадените през кампанията на 2015 година дръвчета, досега възлиза на повече от 36 тона.