От 2014 година "Ситигаз България" ЕАД започва пилотна кампания за залесяване на терени с дървесни видове за подобряване на атмосферния въздух и жизнената среда за нас, за нашите клиенти и другите граждани на българските градове. В нея ние - служителите на Дружеството, заедно с нашите партньори от общинските администрации, със собствени сили и средства на компанията, ще засаждаме  дръвчета, които да намалят карбоновия отпечатък от дейността по изграждане на газоразпределителната мрежа в регион Тракия, област Силистра и община Габрово.

31/03/2014 Кампанията за залесяване стартира от Казанлък, където колегите от офиса на Дружеството в града се хвърлиха с ентусиазъм в начинанието и запретнаха ръкави за да направят една от улиците на града си по-приятна, чиста и зелена, като засадиха двадесет и пет яворови дръвчета.
10/04/2014 Кампанията продължи в София със засаждането на петдесет липи в зелените площи до Надлез „Надежда“, където се надяваме да се получи зелена и уханна градина, която да спира шума от трафика на кръговото на надлеза. В кампанията взеха участие и нашите партньори от "Технотерм Инженеринг" ЕАД, както и Столичен Инспекторат, които организираха засипването, подравняването на терена и поливането на дръвчетата.

24/04/2014 Последното за годината мероприятие протече в град Кърджали, където колегите от локалния офис засадиха в Парк "Арпезос Север" дръвчета от видовете Хималайски Кедър и Дъб.

Общата стойност на намалените карбонови емисии, за живота на посадените през кампанията на 2014 година дръвчета е повече от 100 тона.