Във  връзка  с  чл.  13  от  Регламент  (ЕС)  2016/679, наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/679“, Ситигаз България ЕАД със седалище и адрес на упра-вление ул. Адам Мицкевич 4, София, в качеството си на Администратор на лични данни, (по-нататък „АДМИНИСТРАТОР“)  Ви  информира,  че  личните Ви данни, събирани във връзка с договорните ни 
отношения ще бъдат обработвани в съответствие с основните права и свободи на физическите лица с  особено  внимание  към  правото  на  защита  на личните данни.
 
Пълна версия