След земетресението от събота, което бе усетено на територията на южна България, и след извършените проверки по газоразпределителната мрежа, не са констатирани нарушения на работата на разпределителната мрежа на "Ситигаз България" ЕАД.