Във връзка с повишения обществен интерес относно пропадания на уличната мрежа, вследствие на недобре изградена канализация, и относно състоянието на газоразпределителната мрежа на територията на село Крумово, община Родопи, Ситигаз България уведомява гражданите, че извършва периодични проверки и мрежата на дружеството функционира нормално.