Уважаеми клиенти,

 

От 01.10.2017г. цената за достъп към „Булгартрансгаз" ЕАД, ще бъде прогнозна за всяко едно тримесечие изчислена на база направените от нас предварителни разчети. В края на всеки следващ месец ще се извършва изравняване на предходния месец, съгласно реалната цена която "СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД е заплатило на Обществения доставчик­ "Булгаргаз" ЕАД.


За повече информация моля обрънете се към телефон 02/925 94 95.