Ситигаз България уведомява, че се наблюдава над 150% увеличение на желаещите за присъединяване към газоразпределителната мрежа битови абонати.

За облекчаване на процедурата за кандидатстване, Дружеството въвежда електрона заявка, която можете да попълните тук. 


За селища, в които има наличие на газоразпределителна мрежа, може са използвате приложеното е-заявка.


За населени места извън списъка, моля поискайте информация от най-близкия офис на дружеството на следните контакти.