За нас

Ситигаз България" ЕАД е дружество, основано през септември 2004 г., като 100% дъщерно на италианското дружество за разпределение и продажба на природен газ „Групо Сочета Газ Римини" АД. Фирмата е създадена с цел придобиване на лицензии за продажба и разпределение на природен газ в България. След участие и спечелване на търга на ДКЕВР за избор на лицензиант в регион Тракия от страна на "Gruppo Societa’ Gas Rimini" S.p.A, съгласно българското законодателство, лицензия за газоснабдяване и продажба на природен газ бе издадена на българското дружество „Ситигаз България" ЕАД през октомври 2006 г. От 2007 г. нов акционер е държавното „Италианско дружество за чуждестранни предприятия - Симест" АД, с дялово участие в "Ситигаз България" АД от 9,78%.

 

Предмет на дейност на фирмата е разпределение и продажба на природен газ в обособена територия Тракия, обособена територия Силистра и община Габрово, след изграждане на собствена газоразпределителна мрежа в 42 общини. Лицензиите са за 35 години.

От месец Октомври 2011 г. едноличен собственик на "Ситигаз България" ЕАД е "Gruppo Societa’ Gas Rimini" S.p.A.

„Ситигаз България” ЕАД се развива стремително за времето от получаване на окончателната лицензия за Тракия през октомври 2006 г. През периода до сега сме построили повече от 700 км газопроводна мрежа и продължаваме да захранваме  клиенти  в региона. „Ситигаз България” ЕАД е пълноправен член на Българската Асоциация Природен газ, където участва във формирането на енергийния пазар у нас. Наши сътрудници са членове на различни комисии, комитети и други органи в областта на енергетиката и използването на природен газ.

Структурата на „Ситигаз България” ЕАД се ръководи от централен офис в гр. София и локални офиси в градовете Пловдив, Казанлък, Хасково, Кърджали, Димитровград, Раднево, Габрово и Силистра, като в основните градове се развиват центрове за обслужване на клиенти, които след развитието на газификацията се превръщат в локални офиси.

Притежаваме система за качество БДС EN ISO 9001:2008, както и сертификат по стандарт БДС EN ISO 14001:2005 за управление на околната среда и сертификат по стандарт OHSAS 18001:2007 за управление на безопасни и здравословни условия на труд, които в момента развиваме и синхронизираме с тази на Gruppo Societa’ Gas Rimini S.p.A. През 2012 г. Дружеството внедри система за социална отговорност, която бе сертифицирана съгласно стандата SA 8000:2008.

Притежаваме целия необходим потенциал: финансов, човешки, технологичен и др. за осъществяване на газификацията на поверените ни региони.