Обща инструкция

Извършва се от фирмата, извършваща вътрешната газификация.