Пълно име
Информация за контакт:

Моля, отбележете как искате да се свържем с Вас (по поща, телефон, имейл)





Предпочитан език за комуникация:
 
Описание на оплакването: Какво се случи? На кого се случи? Какъв е резултатът от проблема?
Дата на оплакването:
(Дата )
(колко пъти )
 
Какво бихте искали да видите, че се случва за разрешаване на проблема?
Дата: