Лице:
Длъжност:
Уважаеми:
В процеса на работа в „Ситигаз България” ЕАД настъпиха следните събития, за които искам да Ви уведомя и изкажа следното мнение:
Извод:
Дата:
Място: