Eнерг. ефективност

Програми по енергийна ефективност

„Ситигаз България” EАД притежава програми за инвестиране в газификацията на индустриални обекти с цел подобряване на енергийната ефективност на клиентите. Тези програми обхващат следните дейности:

  • анализ и изследване на моментното състояние на клиента и създаване на концепцията за развитие в областта на енергийната ефективност с предлагане на алтернативни варианти за постигане на целта;
  • разработване на работни проекти за газификация и модернизация на предприятията съгласно избрания от клиента вариант;
  • осъществяване на финансиране на дейности по реализация на работен проект;
  • инженерингова услуга за реализация на проекта по енергийна ефективност;
  • последваща сервизна дейност по отношение на реализирания проект.

Консултации за намаляване на стойността на използвания газ.

Ние разполагаме със специалисти, които в определен момент могат да консултират Вашата газификация с оптимални разходи. За извършване на реализацията на газификацията ще предложат най-добрите фирми специалисти за реализация на Вашия проект.

Система за поддържане на оптимална работа на газовите съоръжения

Ние притежаваме структури, които ще оптимизират Вашата консумация както като количество, така и като необходимо оборудване. Моля, обърнете се към нас.