Заявка за присъединяване на битов клиент към газоразпределителната мрежа на "Ситигаз България" ЕАД

Данни на заявителя


Данни за обект


Вид на имота:
Ел. ток
Ел. климатик
Пелети
Дърва
Въглища
LPG
Топло-фикация
Нафта

Относно вътрешна газификация заявителят има интерес за:


Заявявам своето желание за газификация


За населени места извън приложения списък, моля позвънете на Националния телефон: 070018225 или в най-близкия офис на "Ситигаз България" ЕАД от страницата с контакти.