CitygasTERMO

Citygas TERMO е предназначен да управлява работата на газовия котел във Вашия дом в зависимост от избраната от потребителя комфортна температура. Можете да наблюдавате работата на газовия уред през интернет,чрез компютър или смартфон. Посредством Citygas TERMOможете да конфигурирате работата на газовия котел съобразно индивидуалните Ви изисквания, да задавате индивидуален график и да следите температурата на жилището в реално време. Адаптивността на системата и заложените алгоритми за оптимизация на създадените графици позволяват на всеки един от потребител да спести с до 30% от своите сметки за природен газ, без да променя ежедневните си навици.

За продукта:

• Citygas TERMO е продукт, който позволява бърза автоматизация на газовия котел във Вашия дом

• Технологията, заложена в Citygas TERMO, позволява да се свърже с произволна безжична интернет мрежа, без допълнителни настройки.

• Citygas TERMO е система, с която включвате и изключвате Вашият газов уред дистанционно, във Вашия офис, апартамент, къща или вила.

• Citygas TERMO позволява на потребителите да разполагат с информация в реално време за газовия котел, неговата работа и моментен статус

 

Вие получавате:

• Възможност за създаване на цялостни графици и залагане на потребителска логика при създаването на седмичен или месечен график

• Възможност за създаване на предварително зададени сценарии – почивка, работна седмица, прибиране по-късно и други

• Висока степен на сигурност

• Съхраняване на данните и личният акаунт, посредством защитен сървър

• Съставяне на адаптивен график на база реална информация

• Сложни адаптивни алгоритми за управление

• Постоянна информация в реално време за температурата във Вашия дом

• Постоянна информация в реално време за температурата на водата във Вашия бойлер

• Постоянен контрол на процесите във вашия дом в реално време

 

Къде е приложим Citygas TERMO:

• Управление на газови котли със дистанционен термодатчик по стайна температура

• Управление на водоподгреватели по температура на битовата гореща вода

• Със Citygas TERMO можете да управлявате и други домашни електроуреди