Приключиха извънредните обходи на газоразпределителната мрежа в района на гр. Пловдив във връзка със заметресението от 22.02.2018 г.

Не бяха констатирани утечки на газ. Газоразпределителната мрежа функционира правилно и без оклонения.