"Ситигаз България" ЕАД съобщава, че във връзка със земетресението от 22.02.2018 г. в района на гр. Пловдив ще извърши проверки на газоразпределителните мрежи в общини Пловдив, Марица, Родопи, Садово, Стамболийски, Раковски, Съединение, Куклен, Кричим. В тази връзка по улиците на населените места ще се придвижват специализирани автомобили (газотърсачи) с ниска скорост. Молим за внимание от страна на участниците в пътното движение.