ГОДИНА

Период на отчетност

ДОКУМЕНТИ

 

2017

Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2017г.
Тримесечен Финансов отчет към 31.03.2017 г.

2016

Годишен финансов отчет 2016 г.
Тримесечен Финансов отчет към 31.12.2016 г.

 

Тримесечен Финансов отчет към 30.09.2016 г.

 

Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2016г.