28.02.2018г.

Приключиха извънредните обходи на газоразпределителната мрежа в района на гр. Пловдив

Приключиха извънредните обходи на газоразпределителната мрежа в района на гр. Пловдив във връзка със заметресението от 22.02.2018 г. Не бяха констатирани утечки на газ. Газоразпределителната мрежа функционира правилно и без оклонения. виж повече

22.02.2018г.

Извънредни обходи на газоразпределителната мрежа в района на гр. Пловдив във връзка със заметресението от 22.02.2018

"Ситигаз България" ЕАД съобщава, че във връзка със земетресението от 22.02.2018 г. в района на гр. Пловдив ще извърши проверки на газоразпределителните мрежи в общини Пловдив, Марица, Родопи, Садово, Стамболийски, Раковски, Съединение, Куклен, Кричим. В тази връзка по улиците на населените места ще се придвижват специализирани автомобили (газотърсачи) с ниска скорост. Молим за внимание от страна на участниците в пътното... виж повече

25.01.2018г.

ВЕЧЕ С 30% ПО-ЕВТИНА ГАЗИФИКАЦИЯ И ПЪЛНА СУБСИДИЯ ЗА ТАКСА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

Увеличава се размерът на грантовото финансиране, като се определя на база 30% (досега размерът беше 20%) от допустимите по проекта разходи, включващи почти всичко необходимо за газификацията на едно домакинство (проектиране и изграждане на газова и отоплителна инсталация, материали, оборудване, газови уреди и др.). Допълнително гранта ще покрива и таксата за присъединяване към газоразпределителната мрежа. Максималният... виж повече