17.10.2016г.

Нови цени за разпределение и снабдяване за периода 2017 – 2021 г. за територията на община “Габрово”:

Във връзка с чл.27 от „Наредба за регулиране на цените на природния газ “Ситигаз България” ЕАД, Ви информира за внесено за одобрение от КЕВР, заявление за утвърждаване следните цени за периода 2017 – 2021 г. на природен газ за територията на община “Габрово”: I. Цени за рапределение на природен газ • Промишлени потребители с годишна консумация в х.н.м3, както следва:                                        ... виж повече

07.07.2016г.

20% от стойността на битовата газификация се поемат от Проекта "DESIREE GAS"

  Днес, "Ситигаз България" ЕАД и Министерство на енергетиката подписаха меморандум за стартиране на проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ, чрез газоразпределителни дружества в България“ (DESIREE GAS), който има за главна цел да осигури ефективен механизъм за подпомагане на газифицирането на българските домакинства, спазвайки изискванията на Директивата за... виж повече

01.07.2016г.

ПОРЕДЕН СРИВ В ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ

Новите цени на природния газ за III-тото тримесечие, които влизат в сила от днес според решението на Комисията за енергийно и водно регулиране, са значително по-ниски от предишния ценови период. С поредното намаление на цената на природния газ се увеличава разликата в стойността на произведената енергия от природeн газ и конвенционалните горива, които от началото на тази година са и с повишени акцизи. виж повече